Nom: Aimar

Origen i significat

El nom Aimar és un nom masculí d'origen germànic, derivat de la combinació dels elements "haim", que significa "casa" o "llar", i "mar", que podria ser interpretat com "cèlebre" o "fama". Per tant, el significat del nom Aimar podria ser el de "cèlebre per la seva llar" o "fama de la llar". Aquest nom reflecteix una tradició on els noms eren formats per la fusió de termes que expressaven valors o qualitats desitjades.

Aimar també pot ser trobat en diverses variants ortogràfiques com Aymar o Eymar. Aquest nom és menys comú que altres noms germànics que han estat més popularitzats, però manté una certa presència en àrees d'Europa on la influència germànica va ser notable. La seva sonoritat distintiva i el seu significat li confereixen un caràcter particular dins del conjunt de noms amb arrels germàniques.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Aimar a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1485 de 59.142 noms
  • Freqüència: 350 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,04 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 871 de 1.448 noms
  • Freqüència: 7 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,12 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Amar (m)Aimad (m)Aiman (m)Aimran (m)Ammar (m)Aymar (m)Qamar (m)Amaro (m)Amara (m)Alomar (m)

Aimar apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb ANoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nen