Nom: Achraf

Origen i significat

El nom Achraf és d'origen àrab i pot ser transcrit de diverses maneres en l'alfabet llatí, com per exemple Ashraf. Aquest nom masculí té el significat de "més noble", "més honorable" o "d'alta estirp". És un nom que s'utilitza en diverses cultures de parla àrab i pot ser portat tant per persones de fons religiós musulmà com per altres individus de la mateixa àrea lingüística.

En algunes regions, Achraf també pot ser relacionat amb la noció d'excel·lència o superioritat, i sovint es dona a nens amb l'esperança que desenvolupin qualitats que reflecteixin aquest significat. La variant femenina del nom és Ashrafa.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Achraf a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 731 de 59.142 noms
  • Freqüència: 968 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,12 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 447 de 1.448 noms
  • Freqüència: 18 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,32 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Sacha (m)Rahaf (f)Aicha (f)Zahra (f)

Achraf apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb ANoms originals de nenNoms originalsNoms de nen