Nom: Abu Bakr

Origen i significat

Abu-Bakr és un nom d'origen àrab compost per dues parts: "Abu", que significa "pare de", i "Bakr" (o "Bakir"), que pot significar "jove camell" o ser interpretat com "el primer nascut". Aquest nom va guanyar prominència principalment a través d'Abu Bakr as-Siddiq, el primer califa després de la mort del profeta Maomé i un dels seus companys més propers.

La figura d'Abu Bakr és molt respectada dins de l'Islam, especialment entre els sunnites, on és considerat com un dels millors exemples de fidelitat i rectitud. El nom, per tant, porta connotacions de saviesa, lideratge i devoció. És un nom que pot ser triat per les famílies musulmanes per honorar aquesta figura històrica i religiosa de gran importància.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Abu Bakr a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 15.543 de 59.142 noms
  • Freqüència: 15 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Abubakar (m)Abubakari (m)Bakr (m)Aboubacar (m)Buba (m)

Abu Bakr apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb ANoms originals de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms llargsNoms de nen