Nom: Abdul Ahad

Origen i significat

El nom Abdul-Ahad prové de l'àrab i està format per dues parts: "Abdul", que significa "servent" o "esclau", i "Ahad", que significa "únic" o "el Únic". Aquest nom fa referència a un dels 99 noms de Déu en l'Islam, "Al-Ahad", que es tradueix com "l'Únic", un dels atributs de Déu que denota la seva unicidad i indivisibilitat.

Així, Abdul-Ahad es pot interpretar com "servent de l'Únic" o "esclau de l'Únic", simbolitzant la devoció i submissió a Déu. És un nom força comú en cultures islàmiques i en països on l'islam és la religió predominant, i porta amb si una forta càrrega espiritual i religiosa.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Abdul Ahad a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 14.714 de 59.142 noms
  • Freqüència: 16 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1206 de 1.448 noms
  • Freqüència: 4 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,07 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Abdullah (m)Abdul (m)Abdelouahab (m)Abdelouahed (m)Abdelouahid (m)Abdellah (m)Abdelhadi (m)Abdallah (m)Abdelilah (m)Abdoulaye (m)

Abdul Ahad apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb ANoms originals de nenNoms llargs de nenNoms originalsNoms llargsNoms de nen