Nom: Aaró

Origen i significat

El nom Aaro és una variant de Aaron, un nom d'origen hebreu que apareix a la Bíblia. En la tradició judeocristiana, Aaró va ser el germà gran de Moisès i el primer gran sacerdot d'Israel. L'etimologia exacta d'Aaron és incerta, però algunes fonts suggerixen que podria significar "il·luminat", "muntanya de força" o "portador de martiris".

En algunes cultures, Aaro pot ser considerat una forma moderna o una variació localitzada d'Aaron, i la seva popularitat pot variar depenent de la regió. Tot i que no és tan comú com la forma original, Aaro manté la connexió amb les arrels bíbliques i les qualitats atribuïdes al nom tradicional.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Aaró a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 16.428 de 59.142 noms
  • Freqüència: 14 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Aaron / Aarón (m)Amaro (m)Álvaro (m)Lázaro (m)Lautaro (m)Amar (m)Ao (m)Aron / Arón (m)Giancarlo (m)Amparo (f)

Aaró apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenNoms de nen que comencen amb ANoms catalans originalsNoms originals de nenNoms catalans de nenNoms catalans curtsNoms curts de nenNoms originalsNoms catalansNoms de nenNoms curts