Nom: Uxue

Origen i significat

El nom Uxue té les seves arrels en la cultura i llengua basca, i el seu significat està associat amb un lloc geogràfic concret. Es diu que prové del terme Ujué, que és el nom d'un poble a Navarra, conegut pel seu santuari dedicat a la Mare de Déu d'Ujué. Aquesta connexió amb un lloc de devoció pot dotar el nom d'una certa essència espiritual o de protecció.

El significat literal del nom Uxue no està del tot clar, però alguns suggeriments apunten a que podria derivar de la paraula basca "ortzia", que significa "colom". Això podria establir una connexió simbòlica amb la pau i la puresa. És un nom distintiu que pot reflectir una identitat cultural forta i un vincle amb les tradicions i la naturalesa del País Basc.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Uxue a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3364 de 59.142 noms
  • Freqüència: 109 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,01 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Uxue apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenaNoms de nena que comencen amb UNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans curtsNoms curts de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms curts