Nom: Úrsula

Origen i significat

El nom Úrsula prové del llatí "ursus", que significa "ós", i el seu sufix diminutiu "-ula" indica "petita". Així doncs, Úrsula podria interpretar-se com "osseta petita" o "petita óssa". Aquest nom va guanyar popularitat a Europa durant l'Edat Mitjana, en part degut a la llegenda de Santa Úrsula, una santa cristiana que, segons la tradició, va ser martiritzada juntament amb 11.000 verges companyes durant un pelegrinatge.

La història de Santa Úrsula va contribuir significativament a la difusió del nom, especialment entre les comunitats cristianes. El nom Úrsula ha estat utilitzat al llarg dels segles en diferents països i cultures, i tot i que el seu origen és clarament llatí, la seva expansió està fortament lligada a la narrativa religiosa i al culte a la santa homònima.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Úrsula a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 799 de 59.142 noms
  • Freqüència: 847 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,11 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Ursulina (f)Tula (f)Herculà (f)Ruslan (m)

Úrsula apareix en aquestes llistes

Noms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nena