Nom: Umme Hani

Origen i significat

El nom Umme-Hani és d'origen àrab i està compost per dues parts. "Umme" (o Umm) és un prefix que significa "mare de" i és comú en molts noms àrabs, indicant sovint la relació de la persona amb el seu fill primogènit o un tret distintiu. La segona part, "Hani", podria referir-se a un nom masculí que significa "feliç" o "content". Així, el nom complet podria interpretar-se com "mare de Hani" o "mare que és feliç".

Aquest nom també pot tenir una connotació històrica o religiosa, ja que Umme-Hani era el nom d'una cosina del profeta Muhammad. En el context islàmic, portar el nom d'una figura rellevant pot tenir un significat especial, indicant respecte i admiració cap a la persona històrica o els valors que ella representa.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Umme Hani a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 38.773 de 59.142 noms
  • Freqüència: 5 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Melani (f)Ani (f)Amani (f)

Umme Hani apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb UNoms originals de nenaNoms llargs de nenaNoms originalsNoms de nenaNoms llargs