Nom: Txell

Origen i significat

Txell és una forma catalana del nom Cecília, el qual té un origen llatí. El nom Cecília prové de la gens romana Cecilii, i se sol associar amb el mot llatí "caecus", que significa "ciega". Tanmateix, aquesta associació no necessàriament reflecteix el significat original del nom de la família romana.

La forma Txell és una adaptació més moderna i informal de Cecília, sovint utilitzada de manera afectuosa o familiar. Sant Cecili és el patró dels músics, fet que pot haver influït en la popularitat del nom Cecília i les seves variants. La connexió amb la música i la cultura pot ser un element que les persones portadores d'aquest nom valoren o amb el qual se senten identificades.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Txell a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1546 de 59.142 noms
  • Freqüència: 331 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,04 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 786 de 1.448 noms
  • Freqüència: 8 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,15 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Meritxell (f)Tell (m)Stella (f)

Txell apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb TNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nena