Nom: Tomasa

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Tomasa a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 874 de 59.142 noms
  • Freqüència: 751 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,1 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Romaisa (f)Romaysa (f)Tomàs / Tomás (m)Mamasa (f)Maisa (f)Maysa (f)Romaissa (f)Romayssa (f)Tàsia (f)Asma (f)

Tomasa apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb TNoms originals de nenaNoms originalsNoms de nena