Nom: Sondos

Origen i significat

El nom Sondos té un origen que es pot rastrejar fins a la llengua àrab, on es refereix a un tipus de teixit de seda de gran qualitat. Aquest teixit era altament valorat en els temps antics, i el seu nom ha estat utilitzat com a metàfora de la bellesa i l'exquisidesa. Així, el nom Sondos simbolitzaria la finesa, l'elegància i la preciositat.

En la cultura islàmica, el nom Sondos també es pot associar amb les descripcions del Paradís trobades en l'Alcorà, on es menciona com el material dels vestits dels habitants del cel. Aquesta connotació celestial dota el nom d'una dimensió addicional de puresa i beautat divina.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Sondos a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 10.514 de 59.142 noms
  • Freqüència: 24 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 956 de 1.448 noms
  • Freqüència: 6 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,11 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Socors (f)Sendo (m)Odó (m)Santos (m)

Sondos apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb SNoms originals de nenaNoms originalsNoms de nena