Nom: Scarlett

Origen i significat

El nom Scarlett té un origen que es pot rastrejar fins a l'anglès, on originalment es referia a una persona que venia o fabricava teixits de color vermell escarlata, el que suggereix un origen ocupacional. El terme "escarlata" al seu torn deriva de l'àrab "siqillat", que feia referència a un tipus de teixit de llana.

Amb el pas del temps, Scarlett es va transformar en un nom de pila femení, popularitzat en part per la famosa Scarlett O'Hara, protagonista de la novel·la "Gone with the Wind" (En "El vent que s'endugué" en català) d'Margaret Mitchell. El nom pot evocar imatges de passió i força, associades amb el color vermell escarlata, i també pot portar una connotació de sofisticació i elegància.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Scarlett a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 4964 de 59.142 noms
  • Freqüència: 65 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 956 de 1.448 noms
  • Freqüència: 6 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,11 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Arlet (f)Arlette (f)Carleta (f)Charlotte (f)Carlotta (f)

Scarlett apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb SNoms originals de nenaNoms llargs de nenaNoms originalsNoms de nenaNoms llargs