Nom: Primitiva

Origen i significat

El nom Primitiva deriva del llatí "primitivus", que significa "primerenc" o "original". Aquest nom podria ser interpretat com un al·lusió a algú que és el primer o pertany als inicis d'alguna cosa, possiblement referint-se a una tradició o una qualitat ancestral. També podria suggerir un caràcter pioner o innovador, malgrat la connotació de ser antic o primigeni.

Aquest nom, menys comú en l'actualitat, ha estat utilitzat al llarg de la història en contextos religiosos, donat que en el cristianisme, els sants "primitius" es referien als primers seguidors de la fe. Així, portar el nom de Primitiva pot tenir una ressonància de solidesa en les conviccions i de connexió amb els fonaments de la creença.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Primitiva a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1838 de 59.142 noms
  • Freqüència: 264 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,03 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Primitivo (m)Príam (m)

Primitiva apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb PNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms llargs