Nom: Placida

Origen i significat

El nom Plàcida és la versió femenina del nom masculí Plàcid, ambdós derivats del llatí "placidus", que significa "tranquil" o "serè". Aquest nom podria haver estat triat pels pares amb l'esperança de conferir una personalitat pacífica i equilibrada a la seva filla. El nom es pot trobar en la història i la hagiografia cristiana, on ha estat portat per santes i figures religioses.

La versió masculina, Placidus, va ser un nom comú en l'antiga Roma i va ser utilitzat per diverses figures històriques, incloent santos i màrtirs. En el cas de Plàcida, la seva presència en la història pot no ser tan destacada com la del seu homòleg masculí, però manté la mateixa connotació de pau i tranquilitat en la seva essència.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Placida a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2189 de 59.142 noms
  • Freqüència: 208 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,03 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Aida / Aïda / Aída (f)Lida (f)Plàcid (m)Laia (f)Rachida (f)Ida (f)Loida (f)Saida (f)Zaida (f)Abida (f)

Placida apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb PNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms llargs