Nom: Pastora

Origen i significat

El nom Pastora té un clar origen i significat relacionat amb la paraula "pastor" o "pastora", referint-se a la persona que guarda i guia el ramat. En aquest context, el nom evoca imatges de la natura, la protecció i la curació. És un nom que pot tenir connotacions religioses, ja que el pastor és una figura sovint utilitzada en la Bíblia com a metàfora de guia espiritual.

A més, el nom Pastora també pot ser una referència directa a la Mare de Déu del Bon Pastor, una advocació mariana dins de la tradició cristiana. Això pot donar al nom una dimensió espiritual i de devoció, vinculant-lo a valors de comprensió, cures i lideratge moral o espiritual.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Pastora a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1592 de 59.142 noms
  • Freqüència: 317 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,04 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Sora (f)Pandora (f)Pat (f)Paola (f)Petra (f)Patrícia / Patricia (f)Aurora (f)Sèfora / Séfora (f)Isadora (f)Astor (m)

Pastora apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb PNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms llargs