Nom: Pamela

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Pamela a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1224 de 59.142 noms
  • Freqüència: 469 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,06 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Carmela (f)Amèlia / Amelia (f)Ela (f)Adela (f)Manela (f)Camèlia / Camelia (f)Paloma (f)Paola (f)Paula (f)Perla (f)

Pamela apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb PNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nena