Nom: Neus

Origen i significat

El nom Neus és una forma catalana que prové del llatí "nivis", que significa "neu". Aquest nom va ser particularment popular en cultures de parla catalana i sovint es relaciona amb la puresa i la bellesa que la neu pot simbolitzar. Neus també és celebrat en la festivitat de la Puríssima Concepció, que en alguns llocs es relaciona amb imatges de paisatges nevats.

A més, Neus pot ser considerat una forma abreujada de noms com Inès o Agnes, tot i que en el context català, Neus és majoritàriament reconegut com un nom independent amb la seva pròpia identitat i significat. El nom és escollit sovint per la seva simplicitat i la connexió amb la natura.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Neus a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 234 de 59.142 noms
  • Freqüència: 5.979 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,77 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 604 de 1.448 noms
  • Freqüència: 12 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,22 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Neu (f)Venus (f)Inés (f)Àneu (f)Zeus (m)Xènius (m)Jesús (m)Linus (m)Febus (m)Peius (m)

Neus apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb NNoms catalans de nenaNoms catalans curtsNoms curts de nenaNoms catalansNoms de nenaNoms curts