Nom: Nazaret

Origen i significat

El nom Nazaret prové de la ciutat de Nazaret, situada a la regió de Galilea, a l'actual Israel. Aquesta ciutat és coneguda principalment per ser el lloc on, segons els textos cristians, va créixer Jesús de Nazaret. El nom de la ciutat pot derivar de l'arrel hebrea "netser", que significa "branca" o "rebrot", i té connotacions de creixement i renovació.

Com a nom propi femení, Nazaret és menys comú que altres noms bíblics, però porta amb si una forta càrrega espiritual i històrica pel seu vincle amb la figura de Jesús. Pot ser escollit per famílies de tradició cristiana que desitgen honorar la seva fe mitjançant la denominació dels seus fills.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Nazaret a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1484 de 59.142 noms
  • Freqüència: 351 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,05 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 600 de 1.448 noms
  • Freqüència: 12 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,21 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Nazareth (f)Naret (f)Margaret (f)Neret (f)Nazha (f)Nazia (f)Nazar (m)Arlet (f)Najat (f)Narel (f)

Nazaret apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb NNoms originals de nenaNoms llargs de nenaNoms originalsNoms de nenaNoms llargs