Nom: Nadine

Origen i significat

El nom Nadine és una variant femenina de Nadia, que té les seves arrels en l'idioma rus. Nadia és la forma afectuosa de Nadezhda, que significa "esperança" en rus. Així, Nadine, tot i ser una forma occidentalitzada, també es podria associar amb el concepte d'esperança i positivitat.

A més, és possible que el nom Nadine tingui una influència francesa, ja que sona similar a altres noms populars en aquesta llengua i podria haver estat adoptat i adaptat a partir del context francòfon. No obstant això, no té un significat específic en francès més enllà de ser un nom propi femení.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Nadine a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1431 de 59.142 noms
  • Freqüència: 372 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,05 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 870 de 1.448 noms
  • Freqüència: 7 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,13 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Nadin (f)Nadina (f)Aine (f)Nàdia / Nadia (f)Geraldine (f)Aline (f)Janine (f)Ane (f)Nadiia (f)Nadiya (f)

Nadine apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb NNoms originals de nenaNoms originalsNoms de nena