Nom: Matilda

Origen i significat

Matilda és un nom femení amb un ric bagatge històric i cultural. L'origen d'aquest nom es troba en l'antic alt alemany, resultant de la combinació de les paraules "maht" que significa "poder" i "hild" que es tradueix com a "batalla". Així, el significat global del nom Matilda pot interpretar-se com "poderosa en batalla" o "forta en combat".

Aquest nom va ser molt popular entre la noblesa europea durant l'edat mitjana, i una de les figures més notables que el portaven va ser Matilda d'Anglaterra, també coneguda com a Emperadriu Matilda, la qual va jugar un paper fonamental en la història anglesa durant el període conegut com l'Anarquia. La força i la independència associades amb aquest nom reflecteixen les qualitats de les dones que el portaven en aquells temps.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Matilda a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2286 de 59.142 noms
  • Freqüència: 194 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 726 de 1.448 noms
  • Freqüència: 9 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,16 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Matilde (f)Ilda (f)Casilda (f)Aida / Aïda / Aída (f)Hilda (f)Gilda (f)Aila (f)Malia (f)Mafalda (f)Imelda (f)

Matilda apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb MNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms llargs