Nom: Maria Dolors / María Dolors

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Maria Dolors / María Dolors a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 178 de 59.142 noms
  • Freqüència: 8.296 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 1,06 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Dolors (f)Mariola (f)Maria / María (f)Marisol (f)Marimar (f)Mariló (f)Mari (f)Marioara (f)Màriam / Mariam (f)Marian (f)

Maria Dolors / María Dolors apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb MNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms catalansNoms de nenaNoms llargs