Nom: Kendall

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Kendall a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 12.742 de 59.142 noms
  • Freqüència: 19 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 943 de 1.448 noms
  • Freqüència: 6 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,11 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Kendra (f)Kènia / Kenia (f)Kenya (f)Kenza (f)Nekal (f)Kenai (m)Kenan (m)Kenay (m)

Kendall apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb KNoms originals de nenaNoms llargs de nenaNoms originalsNoms de nenaNoms llargs