Nom: Josefa Antònia / Josefa Antonia

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Josefa Antònia / Josefa Antonia a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3274 de 59.142 noms
  • Freqüència: 114 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,01 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Antònia / Antonia (f)Josefa (f)Ònia / Onia (f)Ànnia / Annia (f)Josefina (f)Stefania (f)Josepa (f)Ania (f)José (m)Josafat (m)

Josefa Antònia / Josefa Antonia apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb JNoms originals de nenaNoms llargs de nenaNoms originalsNoms de nenaNoms llargs