Nom: Hoorain Fatima

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Hoorain Fatima a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 29.414 de 59.142 noms
  • Freqüència: 7 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1212 de 1.448 noms
  • Freqüència: 4 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,07 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Hoorain (f)Fàtima / Fátima (f)Naima (f)Aima (f)Coraima (f)Fatma (f)

Hoorain Fatima apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb HNoms originals de nenaNoms llargs de nenaNoms originalsNoms de nenaNoms llargs