Nom: Hiba

Origen i significat

El nom Hiba té un origen àrab i significa "regal" o "donació". És un nom femení que es pot trobar en diverses cultures de parla àrab, on és valorat per la seva connotació positiva i la idea de ser un regal, tant literalment com en un sentit metafòric, per a la família.

En alguns contextos, el nom Hiba també pot ser interpretat amb una certa connotació espiritual o religiosa, ja que la idea de "dona" pot estar vinculada a un regal diví o una benedicció. És important destacar que l'ortografia i la pronunciació del nom poden variar segons la regió i la tradició cultural dins del món àrab.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Hiba a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 928 de 59.142 noms
  • Freqüència: 688 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,09 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 424 de 1.448 noms
  • Freqüència: 19 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,34 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Wahiba (f)Habiba (f)Heba (f)Ia / Ïa (f)Laiba (f)Bimba (f)Hilda (f)Ibai (m)Iban (m)Ihab (m)

Hiba apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenaNoms de nena que comencen amb HNoms originals de nenaNoms curts de nenaNoms originalsNoms de nenaNoms curts