Nom: Hafsa

Origen i significat

El nom Hafsa té un origen àrab i es pot traduir com "lleona", essent la forma femenina de "hafs", que significa lleó. Aquest nom és especialment reconegut dins la comunitat musulmana a causa de Hafsa bint Umar, la filla d'Omar ibn al-Khattab, el segon califa, i una de les esposes del profeta Mahoma.

Aquesta associació amb una figura històrica important dona al nom Hafsa una connotació de dignitat i resistència. A més, pot portar un pes simbòlic i religiós significatiu per a aquells que trien aquest nom per a les seves filles dins de la cultura islàmica. Així, Hafsa no només reflecteix una herència cultural, sinó que també pot ser vist com un homenatge a una dona de gran importància en la història islàmica.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Hafsa a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 952 de 59.142 noms
  • Freqüència: 662 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,08 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 400 de 1.448 noms
  • Freqüència: 20 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,36 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Hafssa (f)Hasna (f)Hafida (f)Hasnaa (f)Hasnae (f)Hassana (f)Aisa (f)Aqsa (f)Assa (f)Hada (f)

Hafsa apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb HNoms originals de nenaNoms originalsNoms de nena