Nom: Ferdaous

Origen i significat

El nom Ferdaous (o Firdaus) té un origen àrab i significa "paradís" o "jardí". És una paraula que es troba en l'Alcorà, on es fa referència als jardins de l'eternitat que esperen als fidels. Aquest nom femení és escollit per la seva bella connotació i el desig de qualitats celestials i puresa.

A més, el terme Firdaus és una transliteració de la paraula persa que també es tradueix com a "paradís", i és utilitzat en diversos contextos culturals i religiosos dins de l'Islam. La variant Ferdaous podria ser una transliteració alternativa o una adaptació fonètica d'aquest mateix nom en diferents llengües i regions on es parla l'àrab.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Ferdaous a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2838 de 59.142 noms
  • Freqüència: 140 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1040 de 1.448 noms
  • Freqüència: 5 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,09 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Ferdaus (f)Firdaous (f)Ferdaws (f)Firdaus (f)Fedra (f)Feras (m)Eros (m)Fernando (m)Ferra (m)Fares (m)

Ferdaous apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb FNoms originals de nenaNoms llargs de nenaNoms originalsNoms de nenaNoms llargs