Nom: Enriqueta

Origen i significat

Enriqueta és la forma femenina del nom Enric, que té les seves arrels en l'antiga paraula germànica "Heinrich". Aquest nom es compon de dos elements: "heim" que significa "llar" o "casa", i "ric" que significa "poderós" o "regidor". Per tant, Enriqueta podria interpretar-se com "regidora de la llar" o "poderosa a la llar".

Aquest nom va ser portat per la noblesa i altres figures històriques al llarg d'Europa, donant-li un aire de distinció i elegància. Encara que Enriqueta no és tan comú com la seva versió masculina, comparteix amb ella un ric patrimoni històric i un significat que evoca lideratge i força.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Enriqueta a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 351 de 59.142 noms
  • Freqüència: 3.192 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,41 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Queta (f)Enrica (f)Enrique (m)Rita (f)Marieta (f)Bernardeta (f)Emerita (f)Greta (f)Enric (m)Enrico (m)

Enriqueta apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb ENoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms catalansNoms de nenaNoms llargs