Nom: Edda

Origen i significat

El nom Edda és de procedència nòrdica i es pot associar amb l'antic terme "edda", que en islandès antic pot tenir el significat de "aviat" o ser una referència a la Gran Edda i la Prosa Edda, dues obres literàries clau de la mitologia nòrdica. Aquestes obres són col·leccions d'històries poètiques que contenen molts dels mites escandinaus i han estat fonamentals per entendre la cultura víkinga i la seva mitologia.

A més, el nom Edda també podria derivar del nom germànic Hedda, o ser una forma curta de noms com Edith. En alguns casos, potser es considera que té arrels en el terme germànic que significa "combat" o "lluita". Aquest nom femení, per tant, podria evocar idees de saviesa i tradició, lligades a les antigues narracions nòrdiques, o bé un sentit de fortalesa i determinació.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Edda a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 6372 de 59.142 noms
  • Freqüència: 46 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1206 de 1.448 noms
  • Freqüència: 4 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,07 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Eda (f)Edna (f)Elda (f)Beda (f)Heda (f)Hadda (f)Penda (f)Senda (f)Edita (f)Elida (f)

Edda apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenaNoms de nena que comencen amb ENoms originals de nenaNoms curts de nenaNoms originalsNoms de nenaNoms curts