Nom: Cruz

Origen i significat

El nom Cruz prové de l'espanyol i significa literalment "creu". Aquest nom és freqüentment utilitzat en països de parla hispana i pot fer referència a la creu cristiana, essent així un nom amb profundes connotacions religioses. És possible que sigui escollit per pares amb una forta connexió amb la seva fe o que desitgin honorar un símbol de la seva espiritualitat.

Tot i ser originalment un cognom, Cruz s'ha fet un lloc com a nom de pila, i pot ser portat tant per homes com per dones, tot i que en el cas femení pot aparèixer amb una grafia adaptada, com ara Cruise. El nom pot estar també associat a la idea d'intersecció o encreuament, simbolitzant la unió de camins o la convergència de diferents vies de la vida.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Cruz a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 3046 de 59.142 noms
  • Freqüència: 126 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,02 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Cruz apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenaNoms de nena que comencen amb CNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans curtsNoms curts de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms curts