Nom: Coral·li

Origen i significat

El nom Coral·li, una variant poc comuna, evoca el mot coral, referint-se a les formacions marines de gran bellesa i diversitat de colors que es troben als oceans. Aquesta connexió amb la natura pot suggerir una associació amb la bellesa i la força de la vida marina. El nom pot tenir una connotació de delicadesa i exotisme, vinculant-se amb el món natural i la seva preservació.

L'ús del punt volat (·) en el nom és distintiu de la llengua catalana i serveix per marcar la separació entre les dues "l" en la pronunciació, mantenint la sonoritat de cadascuna d'elles. Aquesta particularitat ortogràfica afegeix un element de singularitat al nom, i pot ser interpretat com una expressió de la cultura i la llengua catalanes.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 8

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 17.467 de 59.142 noms
  • Freqüència: 13 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Coral·li a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Corali (f)Coral (f)Coralia (f)Cora (f)Coraima (f)Carol (f)