Nom: Coral·li

Origen i significat

El nom Coral·li, una variant poc comuna, evoca el mot coral, referint-se a les formacions marines de gran bellesa i diversitat de colors que es troben als oceans. Aquesta connexió amb la natura pot suggerir una associació amb la bellesa i la força de la vida marina. El nom pot tenir una connotació de delicadesa i exotisme, vinculant-se amb el món natural i la seva preservació.

L'ús del punt volat (·) en el nom és distintiu de la llengua catalana i serveix per marcar la separació entre les dues "l" en la pronunciació, mantenint la sonoritat de cadascuna d'elles. Aquesta particularitat ortogràfica afegeix un element de singularitat al nom, i pot ser interpretat com una expressió de la cultura i la llengua catalanes.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Coral·li a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 17.467 de 59.142 noms
  • Freqüència: 13 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Corali (f)Coral (f)Coralia (f)Cora (f)Coraima (f)Carol (f)Cornelia (f)Cal·líope (f)Marcel·lí (m)Avel·lí (m)

Coral·li apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb CNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms llargs