Nom: Consol

Origen i significat

El nom Consol és una forma abreujada de Consolació, i té un profund arrelament en la llengua i cultura catalanes. Aquest nom femení prové del llatí "consolatio", que significa "consol, alleujament" o "confort", i està estretament lligat amb el sentiment d'oferir suport i alleujament en moments de tristesa o dificultat.

A més, Consol és un nom que sovint es relaciona amb la Mare de Déu de la Consolació, advocació mariana a la qual se li atribueix la capacitat de donar consol i esperança als fidels. La devoció a aquesta figura pot haver influït en la tria del nom per a nenes, especialment en contextos de profund sentiment religiós o en homenatge a tradicions familiars o locals.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Consol a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 940 de 59.142 noms
  • Freqüència: 678 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,09 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Consolació (f)Consuelo (f)Consolacion (f)Sol (f)Constanza (f)Constança (f)Connor (m)Conrado (m)Cornel (m)Costel (m)

Consol apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb CNoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nena