Nom: Consol

Origen i significat

El nom Consol és una forma abreujada de Consolació, i té un profund arrelament en la llengua i cultura catalanes. Aquest nom femení prové del llatí "consolatio", que significa "consol, alleujament" o "confort", i està estretament lligat amb el sentiment d'oferir suport i alleujament en moments de tristesa o dificultat.

A més, Consol és un nom que sovint es relaciona amb la Mare de Déu de la Consolació, advocació mariana a la qual se li atribueix la capacitat de donar consol i esperança als fidels. La devoció a aquesta figura pot haver influït en la tria del nom per a nenes, especialment en contextos de profund sentiment religiós o en homenatge a tradicions familiars o locals.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 6

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 940 de 59.142 noms
  • Freqüència: 678 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,09 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Consol a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Consolació (f)Consuelo (f)Consolacion (f)Sol (f)Constanza (f)Constança (f)