Nom: Clotilde

Origen i significat

El nom Clotilde té un origen germànic, derivant de les paraules "hlod" i "hild", que signifiquen "fama" i "batalla" respectivament. Aquest nom pot ser interpretat com "la que és famosa en la batalla" o "il·lustre en combat", suggerint una connotació de valentia i distinció.

A la història, una de les figures més notables que portava aquest nom era Santa Clotilde (475–545), esposa del rei Clovis I dels francs i coneguda per la seva influència en la conversió del seu marit al cristianisme. La seva figura històrica i religiosa pot haver contribuït a la popularització del nom en la cultura europea, especialment dins de l'àmbit de la noblesa i les famílies reials.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 8

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1004 de 59.142 noms
  • Freqüència: 610 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,08 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Clotilde a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Matilde (f)Lile (f)