Nom: Belinda

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Belinda a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1556 de 59.142 noms
  • Freqüència: 329 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,04 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Linda (f)Melinda (f)Elida (f)Elina (f)Brenda (f)Lucinda (f)Elda (f)Lida (f)Benilde (f)Nèlida / Nélida (f)

Belinda apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb BNoms originals de nenaNoms llargs de nenaNoms originalsNoms de nenaNoms llargs