Nom: Baraa

Origen i significat

El nom Baraa (a vegades escrit com Bara'ah o Baraa') té les seves arrels en la llengua àrab. En aquest idioma, el nom pot significar "innocència", "exempció" o "salvació". Aquest significat s'associa sovint amb el concepte de ser lliure de culpa o pecat, o també amb l'acte de ser alliberat o exonerat de determinades responsabilitats o deutes.

El nom Baraa no és comú en cultures de parla catalana, però és més habitual en països on l'islam és la religió predominant, on els noms àrabs tenen una gran presència. En la cultura islàmica, els noms amb significats positius i espirituals són especialment valorats, ja que reflecteixen qualitats i virtuts desitjades.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Baraa a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 5689 de 59.142 noms
  • Freqüència: 54 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1051 de 1.448 noms
  • Freqüència: 5 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,09 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Bàrbara / Bárbara (f)Rabiaa (f)Bartola (f)Abra (f)Ariana (f)Briana (f)Basmala (f)Aràbia / Arabia (f)Barae (m)Alaa (f)

Baraa apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb BNoms originals de nenaNoms originalsNoms de nena