Nom: Azahara

Origen i significat

Azahara és un nom femení d'origen àrab, específicament de la paraula "az-zahra", que significa "la flor" o "la brillant". És un nom que evoca la bellesa i la delicadesa de les flors, i per extensió, es pot associar amb la feminitat i la puresa. Aquest nom és especialment popular en cultures de parla hispana amb influència àrab, com a conseqüència del llarg període de presència musulmana a la Península Ibèrica.

A més, Azahara pot fer referència a la ciutat palatina de Medina Azahara, un complex arqueològic situat a prop de Còrdova, Espanya, construït durant el califat d'Abd-ar-Rahman III. El nom d'aquesta ciutat reflecteix la magnificència i la riquesa de la cultura andalusina, i potser per això, el nom Azahara també pot portar connotacions de grandesa i esplendor.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Azahara a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 824 de 59.142 noms
  • Freqüència: 819 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,11 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 200 de 1.448 noms
  • Freqüència: 44 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,81 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Adhara (f)Zara (f)Ainhara (f)Shara (f)Zahra (f)Ahinara (f)Nahiara (f)Adara (f)Amara (f)Zaira (f)

Azahara apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb ANoms originals de nenaNoms llargs de nenaNoms originalsNoms de nenaNoms llargs