Nom: Ayesha

Origen i significat

El nom Ayesha té unes arrels profundament enraïzades en la cultura islàmica, essent la forma anglicanitzada de l'àrab عائشة (transcrit com "A'isha"). Significa "aquella que viu" o "vida", essent un nom amb connotacions de vitalitat i energia. Aquest nom va ser portat per Aisha bint Abi Bakr, l'esposa del profeta Mahoma, la qual és molt estimada i respectada dins de la comunitat musulmana.

A més de la seva popularitat en països de majoria musulmana, Ayesha ha estat adoptat en diverses formes i transliteracions en altres cultures, guanyant reconeixement global. La seva ortografia pot variar, incloent variants com Aisha, A'isha o Aicha, entre d'altres. La riquesa del nom i la seva història reflecteixen la importància de la figura que representa en la història islàmica.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Ayesha a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1569 de 59.142 noms
  • Freqüència: 324 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,04 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 604 de 1.448 noms
  • Freqüència: 12 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,22 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Aysha (f)Asha (f)Aisha (f)Dasha (f)Alisha (f)Maysa (f)Asya (f)Isha (f)Abeeha (f)Natasha (f)

Ayesha apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb ANoms originals de nenaNoms originalsNoms de nena