Nom: Awa

Origen i significat

El nom Awa és un nom femení que pot tenir diverses procedències. En algunes cultures africanes, com per exemple en societats de l'oest d'Àfrica, Awa pot ser un nom comú entre les dones. El significat exacte pot variar depenent de l'idioma i la regió específica, però en general no es relaciona amb un significat concret com passa amb noms d'origen europeu.

A més, Awa també pot ser una forma abreujada o una variant de noms més llargs en diferents cultures. Per exemple, podria ser una forma afectuosa o una variant d'Aoua, un nom que es pot trobar en alguns països francòfons d'Àfrica. La simplicitat i l'eufonia del nom Awa el fan atractiu per a pares que busquen un nom sonor i fàcil de pronunciar.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Awa a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 1584 de 59.142 noms
  • Freqüència: 320 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,04 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 943 de 1.448 noms
  • Freqüència: 6 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,11 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Hawa (f)Arwa (f)Fadwa (f)Marwa (f)Najwa (f)Salwa (f)Nawal (f)Rawaa (f)Rawan (f)Kawtar (f)

Awa apareix en aquestes llistes

Noms curts originals de nenaNoms de 2 o 3 lletres de nenaNoms de nena que comencen amb ANoms originals de nenaNoms curts de nenaNoms originalsNoms de nenaNoms curts