Nom: Apolonia

Origen i significat

Apolonia és un nom femení d'origen grec, derivat d'Apol·lo, el déu de la música, la bellesa, la poesia i la llum en la mitologia grega. El nom Apolonia pot significar "pertanyent a Apol·lo" o "consagrada a Apol·lo", suggerint una connexió amb els atributs i el culte d'aquest déu.

Aquest nom també està associat amb Santa Apolonia, la patrona dels dentistes i aquells que pateixen malalties dentals, venerada en el cristianisme per la seva fortalesa i fe davant el martiri. La història de Santa Apolonia i el seu nom han estat inspiració per a diverses obres d'art i tradicions al llarg dels segles.

Característiques

  • Gènere: femení
  • Nombre de lletres: 8

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2153 de 59.142 noms
  • Freqüència: 212 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,03 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Apolonia a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Altres noms similars

Apol·lònia (f)Ònia / Onia (f)Antònia / Antonia (f)Polina (f)Donia (f)Sònia / Sonia (f)