Nom: Apolonia

Origen i significat

Apolonia és un nom femení d'origen grec, derivat d'Apol·lo, el déu de la música, la bellesa, la poesia i la llum en la mitologia grega. El nom Apolonia pot significar "pertanyent a Apol·lo" o "consagrada a Apol·lo", suggerint una connexió amb els atributs i el culte d'aquest déu.

Aquest nom també està associat amb Santa Apolonia, la patrona dels dentistes i aquells que pateixen malalties dentals, venerada en el cristianisme per la seva fortalesa i fe davant el martiri. La història de Santa Apolonia i el seu nom han estat inspiració per a diverses obres d'art i tradicions al llarg dels segles.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Apolonia a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 2153 de 59.142 noms
  • Freqüència: 212 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,03 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Apol·lònia (f)Ònia / Onia (f)Antònia / Antonia (f)Polina (f)Donia (f)Sònia / Sonia (f)Nia (f)Harmonia (f)Apol·loni (m)Ànnia / Annia (f)

Apolonia apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb ANoms catalans originalsNoms originals de nenaNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms originalsNoms catalansNoms de nenaNoms llargs