Nom: Mauro

Origen i significat

El nom Mauro té un origen llatí, derivant de la paraula "Maurus", que significa mor o pertanyent a Mauritània, una antiga regió del nord-oest d'Àfrica que correspon aproximadament a l'actual Marroc i Algèria. El nom va ser utilitzat en l'antiguitat per a referir-se als habitants d'aquesta regió i, per extensió, es va començar a utilitzar com a nom propi.

En el context cristià, Sant Mauro és un sant reconegut per l'Església Catòlica, i la seva veneració pot haver influït en la popularització del nom. El significat associat amb el nom Mauro pot incloure connotacions de procedència exòtica o noblesa, ja que els noms amb orígens geogràfics o ètnics sovint eren emprats per l'aristocràcia en èpoques passades.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Mauro a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 691 de 59.142 noms
  • Freqüència: 1.039 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,13 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 425 de 1.448 noms
  • Freqüència: 19 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,35 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Maur / Maür (m)Mauricio (m)Maurizio (m)Mauri (m)Amaro (m)Marco (m)Mario (m)Marko (m)Arturo (m)Maurici (m)

Mauro apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb MNoms de nen