Nom: Imran

Origen i significat

El nom Imran és d'origen àrab i es troba en l'Alcorà, el llibre sagrat de l'Islam, on ʿImrān (en àrab: عمران) és el pare de la Mare de Jesús, Maria, segons la tradició islàmica. En aquest context, el nom pot tenir connotacions religioses i es relaciona amb la puresa i la fe. A més, el significat literal d'Imran pot interpretar-se com "prosperitat" o "població llarga".

És un nom bastant comú en països de majoria musulmana, i també es pot trobar en comunitats islàmiques arreu del món. El nom Imran pot variar en la seva transliteració a l'anglès o altres llengües, adaptant-se a diferents ortografies i pronunciacions, però mantenint l'essència del seu origen àrab.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Imran a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 568 de 59.142 noms
  • Freqüència: 1.435 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,18 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 110 de 1.448 noms
  • Freqüència: 89 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 1,58 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Aimran (m)Imrane (m)Miran (m)Emran (m)Imram (m)Kiran (m)Marian (m)Kamran (m)Aiman (m)Irfan (m)

Imran apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb INoms de nen