Nom: Hugo

Origen i significat

El nom Hugo té un origen germànic, provinent de la paraula "hug", que significa "intel·lecte" o "esperit". És un nom que ha estat popular en moltes cultures europees i que ha mantingut una certa presència constant al llarg dels segles. En la forma original germànica, podria haver estat part de noms compostos que comencen o acaben amb "hug".

A més, Hugo és un nom que ha estat portat per diverses figures històriques i literàries, el que pot haver ajudat a la seva difusió. Un exemple notable és l'escriptor francès Victor Hugo, conegut per les seves obres "Els Miserables" i "El corb de Notre-Dame". Aquestes associacions culturals poden donar al nom una connotació de creativitat i profunditat intel·lectual.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Hugo a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 149 de 59.142 noms
  • Freqüència: 10.366 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 1,33 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 18 de 1.448 noms
  • Freqüència: 308 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 5,47 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Hug (m)Ug (m)

Hugo apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb HNoms curts de nenNoms de nenNoms curts