Nom: Gonzalo

Origen i significat

El nom Gonzalo prové de l'origen germànic, i es creu que deriva de l'element "gund", que significa guerra, i "salv", que podria ser interpretat com salvatge o protector. Aquest nom, per tant, podria tenir el significat de "guerrer protector" o "el que combat amb força". Gonzalo ha estat un nom comú en la península Ibèrica, especialment durant l'Edat Mitjana.

Amb el pas del temps, el nom Gonzalo ha estat portat per nombrosos nobles i personatges històrics, reforçant la seva associació amb la noblesa i el valor. També és interessant notar que, en la forma feminina, Gonzala, és menys comú, però manté la mateixa arrel etimològica i significat.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Gonzalo a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 354 de 59.142 noms
  • Freqüència: 3.177 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,41 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 268 de 1.448 noms
  • Freqüència: 33 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,61 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Gonçal (m)Gornal (m)Nao (m)

Gonzalo apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb GNoms llargs de nenNoms llargsNoms de nen