Nom: Eloi

Origen i significat

Eloi és un nom masculí amb un origen que es remunta al llatí "Eligius", que significa "escollit" o "elegit". Aquest nom va ser portat per Sant Eloi, un orfebre francès que va viure al segle VII i que va ser nomenat bisbe de Noyon-Tournai. La seva festivitat se celebra el 1 de desembre i és conegut com el patró dels orfebres i dels moneders.

A Catalunya, Eloi és un nom amb una certa tradició i que ha mantingut una presència modesta però constant al llarg del temps. El nom porta una connotació de distinció i un aire clàssic, possiblement influït per la figura del sant i el seu llegat com a personatge històric i religiós.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Eloi a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 300 de 59.142 noms
  • Freqüència: 4.167 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,53 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 138 de 1.448 noms
  • Freqüència: 71 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 1,26 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Elio (m)Celoni (m)Eulogi (m)Aloi (m)Eloy (m)Eliot (m)Eulogio (m)Celdoni (m)Heli (m)Elliot (m)

Eloi apareix en aquestes llistes

Noms de nen que comencen amb ENoms catalans de nenNoms catalans curtsNoms curts de nenNoms catalansNoms de nenNoms curts