Nom: Àyoub / Áyoub

Origen i significat

El nom Ayoub és una variant àrab del nom Job, conegut per la figura bíblica del mateix nom, protagonista del Llibre de Job a l'Antic Testament. El nom Ayoub significa "afligit" o "penós", fent referència a les proves i sofrença que va experimentar el personatge bíblic abans de la seva restauració final per part de Déu.

En l'àmbit islàmic, Ayoub és reconegut com el nom del profeta Job en l'Islam, i és respectat per la seva paciència i perseverança davant les adversitats. El nom porta amb si un sentit de resistència, fe i la capacitat de mantenir-se ferm davant les dificultats de la vida.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Àyoub / Áyoub a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 418 de 59.142 noms
  • Freqüència: 2.434 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,31 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 289 de 1.448 noms
  • Freqüència: 30 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,55 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Ayoube (m)Ayub (m)Yacoub (m)Yakoub (m)Yaakoub (m)

Àyoub / Áyoub apareix en aquestes llistes

Noms de nen