Nom: Ruth

Origen i significat

El nom Ruth prové de l'hebreu i es pot trobar en l'Antic Testament de la Bíblia, concretament en el llibre que porta el mateix nom. En hebreu, Ruth significa "companya" o "amic", i la història bíblica de Ruth es destaca per la seva lleialtat i devoció a la seva sogra Noemí. Aquesta connexió bíblica li atorga al nom una rica herència cultural i espiritual.

A més, el nom Ruth també pot ser interpretat com a derivat de l'antic terme hebreu "re'ut", que significa "visió" o "amistat". Aquest nom ha estat popularitzat en diverses cultures, i sovint és escollit per a nenes per les seves connotacions de fidelitat, amistat i noblesa de caràcter.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Ruth a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 333 de 59.142 noms
  • Freqüència: 3.580 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,46 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 536 de 1.448 noms
  • Freqüència: 14 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,26 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Rut (f)

Ruth apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb RNoms catalans de nenaNoms catalans curtsNoms curts de nenaNoms catalansNoms de nenaNoms curts