Nom: Imane

Origen i significat

El nom Imane és d'origen àrab i està relacionat amb el concepte de fe o creença. La forma masculina equivalent d'aquest nom seria Iman. Aquest nom és comú en cultures de parla àrab i sovint és escollit per la seva bonica sonoritat així com pel seu significat profundament espiritual.

El significat d'Imane pot variar lleugerament segons la interpretació, però generalment es tradueix com a "fe", "confiança" o "creure". Aquest nom pot ser portat per persones que valoren l'espiritualitat i la connexió amb la religió, i sovint és un recordatori del paper central que la fe juga en la vida de moltes persones en cultures islàmiques.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Imane a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns, no es publiquen dades per preservar la privacitat si hi ha menys de 4 nadons en un any natural.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 691 de 59.142 noms
  • Freqüència: 1.039 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,13 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2022 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: 1051 de 1.448 noms
  • Freqüència: 5 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0,09 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Iman (f)Ane (f)Marine (f)Mae / Maé (f)Jimena (f)Ximena (f)Ariane (f)Jihane (f)Oihane (f)Èliane / Eliane (f)

Imane apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb INoms de nena