Nom: Filomena

Origen i significat

El nom Filomena prové del grec antic i està compost per les paraules "philos" que significa "estimat" o "que estima" i "menos" que fa referència a la "força", "l'energia" o "l'esperit". Així, Filomena podria interpretar-se com "la que estima la força" o "l'amada per la seva força d'esperit". Aquest nom evoca un sentiment de cariño i resiliència.

Històricament, Santa Filomena és una màrtir venerada en l'Església Catòlica, i el seu culte es va popularitzar durant el segle XIX. Tot i que la història al voltant de la seva figura és complexa i envoltada de misteri, el nom Filomena ha estat associat amb la puresa i la devoció, influenciant la seva adopció com a nom femení en diferents cultures.

Tendència

Evolució del nombre de nadons amb el nom Filomena a Catalunya en els últims anys.

En el cas de noms pocs comuns (menys de 4 nadons en un any), no es publiquen dades per preservar la privacitat.

Compara'l amb altres noms

Popularitat

Entre la població general de Catalunya

  • Rànquing de popularitat: 623 de 59.142 noms
  • Freqüència: 1.235 persones amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 persones: ~ 0,16 persones amb aquest nom

Entre els nadons nascuts a Catalunya el 2023 (últim any disponible)

  • Rànquing de popularitat: Fora del rànquing
  • Freqüència: De 0 a 3 nadons amb aquest nom
  • Taxa per 1.000 nadons: ~ 0 nadons amb aquest nom

Dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya del padró de Catalunya - idescat.cat.

Altres noms similars

Ilena (f)Milena (f)Fiona (f)Ilona (f)Mena (f)Jimena (f)Ximena (f)Lena (f)Lorena (f)Iona (f)

Filomena apareix en aquestes llistes

Noms de nena que comencen amb FNoms catalans de nenaNoms catalans llargsNoms llargs de nenaNoms catalansNoms de nenaNoms llargs